Woudsend Anno 1816 stopt

Woudsend - Goed-doelstichting Woudsend Anno 1816 gaat stoppen. Het vermogen inclusief rendement is via donaties volledig naar de samenleving teruggebracht met als horizon 2016, of wel: 200 jaar na de oprichting van de Onderlinge Woudsend verzekeringen, zou dit gerealiseerd moeten zijn.

Dit is gelukt, zodat de stichting per 31 december 2016 in liquidatie gaat: Het thans nog aanwezige saldo is volledig toegezegd aan projecten die het komende jaar uitgevoerd worden. Derhalve kunnen vanaf heden geen nieuwe donaties bij Stichting Woudsend worden aangevraagd. Stichting Woudsend Anno 1816  is opgericht op 31 december 2004 voortgekomend uit de Onderlinge Woudsend Verzekeringen. Het vermogen van deze stichting is gebruikt om donaties te verstrekken aan organisaties en instellingen die zich zonder winstoogmerk inzetten voor maatschappelijke projecten. Bij de oprichting is een protocol opgesteld en is het werkterrein van mogelijke projecten ingekaderd tot drie doelgroepen: Kunst en Cultuur, Natuur en Milieu en Zorg en Welzijn.