Muziek en techniek in evenwicht bij Sietse Schat

Sneek - Slechts een klein groepje echte liefhebbers weet dat 24 september 2016 een gedenkwaardige dag was in Lisse. Op die dag werd de 28-jarige, in Sneek wonende Sietse Schat Nederlands kampioen brommersprint en hij reed en passant ook maar even een nieuw Nederlands record.

Weinigen weten dat dit gebeurde in de categorie 70 cc schakel en dat de afgelegde sprintafstand 150 meter bedraagt. Het is de tol van een kleine, gespecialiseerde sport die wordt beoefend door liefhebbers met een grote technische kennis van zaken. Voor de in IJlst opgegroeide Schat is dat niet anders. Waar veel puberende jongeren twijfelen over welke richting in te slaan bij een beroepskeuze, stond het voor de jeugdige Schat al vast: de richting van de techniek, of beter gezegd de mechanica. ,,Ik wie altiten al mei brommers dwaande’’, zo zegt Schat. Zijn hobby was en is echter meer dan het clichébeeld van met opgevoerde brommers over het asfalt te zoeven. Het is de mechanica, de passie voor techniek die werkt als een gesloten cirkel. ,,Je betinke wat, dan besjogge je of it mooglik is it te meitsjen. Is dat klear dan betinke je hoe’t it noch better kin. Eins is it tinken yn in sirkel, mei as útgongspunt hoe kin it noch better.’’ Dit is in het kort ook het basisprincipe van zijn sport. De Spaanse Derbi in de eigen garage is helemaal door Schat zelf gebouwd en qua snelheid al maar meer verfijnd. Een motorische ‘Unvollendete’ zou je het in een muzikale term kunnen noemen want het kan altijd nog beter en vooral sneller, zo is het uitgangspunt van Schat. Ook dat muzikale stempel is relevant voor de persoon Schat. Want behalve techniek speelt ook de muziek een grote rol in zijn in 1988 begonnen leven. Nog geen dertig jaar, maar wel voorzitter van Concordia in IJlst waar hij al vanaf zijn tiende jaar het euphonium bespeelt. ,,Myn âlders en famylje sitte allegearre by Concordia. Muzyk betsjut foaral in moai sosjaal leven.’’ Maar er is meer, ook maakte hij zeven jaar deel uit van het luchtige genre dat Heegemer Dekdweilers heet. Hier is hij echter twee jaar geleden mee gestopt. Lees het complete artikel vandaag in het Sneeker Nieuwsblad.