Jubileum organist Tineke Wiersma gevierd in Nijemirdum

NIJEMIRDUM -  Organist Tineke Wiersma-de Jong heeft zondag 18 december in de PKN-kerk te Nijemirdum het gouden insigne ontvangen van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer binnen de Protestantse Kerk.

Tijdens de feestelijke dienst werd in 'De Hoekstien' herdacht dat Tineke Wiersma 50 jaar organist is, waarvan 40 jaar in Nijemirdum. Op Hemelvaartsdag 1966 begeleidde de toen 15-jarige Tineke voor het eerst de gemeentezang in de Gereformeerde Kerk van Winsum (Frl.) waarna ze daarna jaren vaste organist was. Na haar huwelijk verhuisde ze naar Nijemirdum waar ze op Eerste Kerstdag 1976 de dienst begeleidde in de Gereformeerde Kerk. Daarna werd ze hier vaste organist. Tijdens de dienst werd de jubilaris toegesproken door ds. Maartje Wildeman en werd het door de predikant gemaakte jubileumlied op de melodie van lied 150a de organist toegezongen.