Leerlingen van Witakkerschool voor speciaal onderwijs naar Sneek

SNEEK - De Witakker is een school voor speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs van het Regionaal Expertisecentrum Noord Nederland (RENN4). Eerder dit jaar besloot het RENN4 de Witakkerschool in Rijs per augustus 2017 te sluiten. De naam Witakker gaat als zodanig dan ook verdwijnen.

Met ingang van het nieuwe schooljaar start het RENN4 met twee nieuwe locaties in Sneek. Dit zijn twee nevenvestigingen van SO de Zwaai in Drachten. Deze locaties komen in de schoolgebouwen van de Piet Bakkerschool en Praktijkschool De Diken. Zo blijft dit onderwijsaanbod in de regio Súdwest-Fryslân bestaan. De betrokken schoolbesturen zijn met elkaar in gesprek om in Sneek een toekomstbestendig aanbod voor de regio te ontwikkelen. “Wij beschouwen het als een positieve ontwikkeling dat dit type onderwijs aan het aanbod van speciaal onderwijs in Sneek wordt toegevoegd. Zo houden deze leerlingen de mogelijkheid om dichtbij huis onderwijs te volgen“ aldus Wethouder Stella van Gent.