Reacties op de komst van Arno Brok

Lemmer - ‘Wolkom werom yn Fryslân Arno Brok!’ schrijft Jan Arendz, woordvoerder van de provincie, op Twitter. En inderdaad, Brok is niet onbekend met Friesland. Hij studeerde bestuurskunde aan de Thorbecke Academie in Leeuwarden en was in diezelfde plaats VVD-fractievoorzitter en wethouder. Van 2003 tot 2010 was hij burgemeester van Sneek. Het was Brok die de landelijke Sinterklaasintocht naar de stad haalde. In 2010 werd hij burgemeester van Dordrecht. Naar de verwachting wordt hij begin maart geïnstalleerd in Friesland. Een aantal reacties op zijn komst.

Johan Tjalsma Johan Tjalsma is sinds 2013 voorzitter van de CDA Statenfractie Fryslân. In die rol was hij de voorzitter van de vertrouwenscommissie die Brok binnenhaalde. „Ik kende Arno Brok alleen van naam. Ik woon in Leeuwarden, daar is hij wethouder geweest en ik ben een geboren Sneeker, waar hij natuurlijk burgemeester is geweest. Wat ik over hem hoorde was dat het een positieve man is, die staat voor zijn zaak.” „Als vertrouwenscommissie hebben we gewoon gekeken wie er past bij onze profielschets. We zochten iemand die een verbinder is, die integer is en kan onderhandelen. Daar paste Arno Brok als een jas op.” „Ik heel blij met Arno Brok en ook met de positieve reacties de we hebben ontvangen naar aanleiding van zijn voordracht. Het is wel bijzonder dat iemand die al zo lang meeloopt, voor bijna louter positieve reacties zorgt.” Jacco de Boer Jacco de Boer is voorzitter van 'It Frysk Arno Brok Selskip’ (FABS), dat „gezamenlijk Arno Brok een heel warm hart toedraagt.” In juni richtte hij de Facebookpagina ‘Arnobrokcdk’ op, dat pleitte voor Brok als nieuwe commissaris van de koning. „Toen we hoorden dat John Jorritsma ging vertrekken als commissaris van de koning, konden we maar één iemand verzinnen die zijn opvolger kan worden: Arno Brok. Het is een hele fijne, aardige, maar ook zeer bekwame en formele bestuurder.” „Hij is vakmatig heel geschikt voor de functie, maar hij is ook bij veel Friezen geliefd. Dat komt omdat hij heel benaderbaar en correct is, en een warm familiemens. Omdat hij streng maar rechtvaardig is. Omdat hij een toffe peer is. Ja, dat vat het samen: het is een toffe peer.” „Nu moeten we bedenken hoe we dit gaan vieren. We zitten eraan te denken om op de dag dat hij aangesteld wordt, een flinke Brokborrel te geven.” Corlienke de Jong De Jong is Statenlid en fractievoorzitter van de FNP. „Ik ben er erg blij mee dat Arno Brok CDK wordt. Persoonlijk, maar ook uit naam van de FNP. Hij houdt echt van Friesland. Zijn liefde voor de provincie is bijna voelbaar. Hij doet het niet voor zijn eigen carrière, Friesland zit in zijn hart. Dat maakt hem de meest ideale commissaris.” „Brok is een natuurlijke autoriteit, hij straalt het uit. Hij is heel plezierig om mee om tafel te zitten en zowel verbaal als inhoudelijk heel sterk. Hij is de juiste persoon om Friesland meer op de kaart te zetten.” Haijo Apotheker Nu is Apotheker burgemeester van de gemeente Súdwest-Fryslân, maar zijn geschiedenis met Brok gaat verder terug. „Toen ik van 1993 tot en met 1998 burgemeester van Leeuwarden was, zag ik Brok daar als jong, briljant raadslid dat er ver bovenuit stak. Het viel meteen op dat hij het bestuurlijke spel buitengewoon goed inschatte. Later zag ik hem ook nog als goede fractievoorzitter van de VVD in Leeuwarden.” „Ik heb altijd veel met hem gesproken en hem altijd gestimuleerd. Het was dan ook mooi dat ik hem, toen hij naar Dordrecht vertrok, mocht opvolgen als laatste burgemeester van Sneek. „ „Nu zie ik hem zeer graag naar Friesland komen als commissaris van de koning. Hij is een analytisch sterk bestuurder. Hij heeft een hoge gunfactor, het is een bijzonder aardige man, maar ook een hoge kunfactor, hij is geen politicus maar een vakman.” Jacques Pommer In de tijd dat Arno Brok burgemeester was in Sneek, was Pommer officier Proactie /Preventie en plaatsvervangend commandant van de brandweer. „Arno Brok is een heel bijzondere man voor mij. Hij was erg betrokken en was vaak aanwezig op onze posten. Hij kende de namen van iedereen en als er iets speelde, wilde hij het weten. Aan de mensen die ziek waren, stuurde hij een persoonlijk kaartje.” „Toen in juni de positie vrij kwam, had ik al een voorgevoel. Ik dacht meteen: dat zou een heel goede positie zijn voor Arno Brok. Het is een bijzonder charismatische man en hij is analytisch heel sterk. Hij zet mensen in hun kracht.” „Ik zie hem heel graag weer hierheen komen. Ik vind het een visitekaartje voor Friesland.”