Ingezonden: Antonius Ziekenhuis Sneek

Sneek - Het is net alsof wij mensen steeds kritischer worden. Veel geklaag en weinig positieve geluiden. Vooral de medische wereld moet het vaak ontgelden. Dat daarin nogal eens wat mis gaat, zal ik niet ontkennen. Dat er echter ook veel goed gaat, heb ik onlangs ervaren. Kort geleden kwam ik door prostaatkanker terecht in de medische molen van het Antoniusziekenhuis Sneek. Onderzoeken, behandelingen en verpleging, alles moest ik ondergaan. Dankzij veel kennis, inzet en betrokkenheid van al het personeel, heb ik deze moeilijke periode tot nu toe redelijk doorstaan. Vooral de afdeling urologie, waar ik het meest mee te maken had, blonk hier in uit. Ook de interne -en externe communicatie verliep prima. Dat dit moge dienen als voorbeeld voor het gehele Antonius -en andere ziekenhuizen. Kritische geluiden zullen dan verstommen.

Scharnegoutum, Hessel Idzinga