Boek kerkgeschiedenis van Dearsum

Dearsum - Uitgeverij Wijdemeer presenteert zaterdag 14 januari het boek ‘De kerkgeschiedenis  van Dearsum van 1580 tot heden’ van Marie-Anne de Harder.  

Het boek behandelt de kerkgeschiedenis van Dearsum in de brede zin van het woord. Uiteraard wordt de geschiedenis van het kerkgebouw beschreven, maar er is ook aandacht voor predikanten en hun bezigheden, de toga, Fries in de kerk en andere onderwerpen. De auteur, die gepromoveerd historicus is, plaatst al die thema's in een breder kader. Het resultaat is geen droge wetenschappelijke studie, maar een prettig leesbaar boek voor een breder publiek. De presentatie vindt plaats in de onlangs gerestaureerde kerk van Dearsum  op 14 januari 2017 om 15.30. Behalve de auteur zullen Hinne Wagenaar en Rienk Klooster kort een paar aspecten van de Dearsumer en Friese kerkgeschiedenis toelichten. Muziek is er van Annemarie van der Hoeven en Hains de Vries.