Nieuwe cursussen Kunstvertoon

Sneek - Er staan enkele nieuwe cursussen van Kunstvertoon op stapel. In de bibliotheek van Sneek beginnen binnenkort onder andere de cursussen ‘Monumentale architectuur in de middeleeuwen’ en ‘Te kust en te keur’.  Deze voor iedereen boeiende cursussen worden gegeven in de grote zaal van de bibliotheek van Sneek.

In de cursus ‘Monumentale architectuur in de Middeleeuwen – geschiedenis, cultuur, bouw en beeldend’ staat de kerkarchitectuur centraal (8 of naar keuze minder modules op maandagavond, vanaf 23 of 30 januari). In de vroege middeleeuwen kregen de klassieke traditie en het christendom steeds meer voet aan de grond in Noordwest-Europa. De verscheidenheid aan Keltische, Germaanse, Angelsaksische en andere cultuurregio's’ leidde echter tot een even grote verscheidenheid aan bouw- en kunstvormen. De opkomst van de grote Europese rijk van Karel de Grote bracht richting: men oriënteerde zich op de vormen in de late oudheid. Rond 1000 leidden de Europa-brede economische en culturele ontwikkelingen en de opkomst van de steden en de burgerij tot een ongekende opbloei van kerk- en kloosterarchitectuur en kunsten. De monumentale romaanse en gotische architectuur staan centraal in deze cursus, waarin ook aandacht is voor de meer ingetogen werken van ambachts­lieden, bouwmeesters en kunstenaars en voor de middeleeuwse denkbeelden en maat­schappij. Door middel van fraaie beeldseries en cursuspakketten wordt de uitleg door architectuur-/kunsthistoricus Peter van der Werf heel aanschouwelijk gemaakt.   De beknopte cursus ‘Te kust en te keur’ telt vier heel gevarieerde onderwerpen (3 modules op woensdag-, mogelijk ook donderdagavond, vanaf 8 februari). De eerste avond staat in het teken van de oude stad Trier, haar Romeinse en middeleeuwse geschiedenis en de bouw van kerken sedert keizer Constantijn. Het tweede onderwerp, Constantijn Huygens en zijn buitenplaats ‘Hof-Wijck’, brengt de deelnemers naar dit nog bestaande buiten en het door Constantijn Huygens geschreven lofdicht over deze heerlijke plaats  uit 1651. Dan volgt een exotisch inkijkje in het China van de 17de eeuw en wel door een Hollandse bril. Johan Nieuhof was tekenaar van een gezantschap van de V.O.C. en maakte een lange reis naar Peking. Het laatste onderwerp brengt de deelnemers in het 19de eeuwse Engeland. Na 1850 zochten kunstenaars en ondernemers naar een ambachtelijk alternatief voor de in hun ogen weinig verheffende industriële productie. Daaruit kwam ondermeer de Arts & Crafts beweging voort, waarbij het maken van gebruiksgoederen tot kunst werd verheven. Deze beweging met veel vertakkingen in kunst en architectuur legde zich toe op het maken van meubels, behang, stoffen en wandkleden, allerlei gebruiksvoorwerpen en  (gebrandschil­derd) glas. De beweging kreeg een vervolg in onder meer Jugendstil en art nouveau. Liefhebbers kunnen vanaf het najaar aansluiten bij de cursusserie van Arts&Crafts tot Art Deco en Bauhaus. Voor informatie kan men www.kunstvertoon.nl. Gedrukte informatie is verkrijgbaar in de bibliotheken of aanvragen via info@kunstvertoon.nl of via 0513-499441