Ziekenhuizen handen ineen voor ouderenzorg

Sneek - Het Antonius Ziekenhuis in Sneek en de Tjongerschans in Heerenveen gaan samenwerken op het vakgebied Klinische Geriatrie. Het doel is het creëren van een optimaal behandelaanbod voor de (kwetsbare) oudere die tweedelijnszorg nodig heeft.  Met deze samenwerking zorgen de ziekenhuizen ervoor dat deze patiënten optimale zorg krijgen.

Voor de (kwetsbare) oudere patiënt is het belangrijk de zorg in een vertrouwde omgeving te ontvangen. ,,Zorg voor deze patiënten vereist een optimale coördinatie tussen diverse vakgebieden. Door toename van zowel het aanbod als de complexiteit vormt het vakgebied Geriatrie een steeds belangrijkere rol,” aldus Joost Wijnbergen, manager Zorg van het Antonius Ziekenhuis. Door samenwerking profiteren Antonius en Tjongerschans van elkaars sterke kanten en ontstaat er een continu, kwalitatief goed aanbod in twee grote regio's. In zowel de regio Sneek als Heerenveen wordt intensief samengewerkt met huisartsen, de ziekenhuizen, de ouderenzorg en de thuiszorg. Met als doel om de zorg voor de kwetsbare oudere dichtbij de patiënt thuis te organiseren. Het streven is dat de patiënt zolang mogelijk zorg kan ontvangen in de thuissituatie. Wanneer de kwetsbare oudere ziekenhuiszorg nodig heeft dan kan die zorg zowel geboden worden in Heerenveen als in Sneek. Poliklinische geriatrische zorg vindt plaats in Heerenveen en Sneek. Mocht blijken dat een patiënt moet worden opgenomen voor de klinische geriatrie, dan zal dit in Tjongerschans zijn.