Schooluitval Zuidwest Friesland zakt onder 1%

Sneek -  Zuidwest Friesland is de eerste – en tot dusver enige – regio in Nederland waar de voortijdige schooluitval gedaald is tot onder de 1 procent. In het schooljaar 2015/16 gingen 125 leerlingen zonder diploma van school, op een totaal van 13.909 leerlingen. Dit is een score van 0,9 procent.

RMC-regio Zuidwest Friesland (de gemeenten Súdwest-Fryslân, Littenseradiel en De Fryske Marren) noteert al voor het vijfde jaar op rij de laagste schooluitval van Nederland. Een jaar eerder was de score nog 1,1 procent. ,,Opnieuw een prachtig resultaat”, aldus wethouder Stella van Gent van Súdwest-Fryslân, mede namens haar collega’s Marja Reijndorp van Littenseradiel en Frans Veltman van De Fryske Marren. ,,De daling van het aantal voortijdig schoolverlaters mag dan een landelijke trend zijn, we mogen er met z’n allen trots op zijn dat we landelijk voorop lopen.”  Ze stelt dat de regio het resultaat te danken heeft aan de voortdurende inzet en persoonlijke aanpak van samenwerkende schoolbesturen, de docenten, gemeente-medewerkers, leerplichtambtenaren, loopbaanbegeleiders, verzuimcoördinatoren en diverse andere betrokkenen in scholen en de gemeenten. Van Gent: ,,Alle jongeren zijn bekend bij de medewerkers van de gemeente, zodat er één-op-één contact mogelijk is. Door persoonlijke aandacht en begeleiding is het mogelijk de jongeren ook echt te leren kennen. Hierdoor kunnen we ze helpen bij het maken van keuzes voor hun eigen toekomst en ze hierbij begeleiden. Uiteindelijk willen we dat íedereen  school verlaat met een diploma. Zodat de jongeren een reële kans hebben op het vinden van een baan. We houden dus de verplichting om het nog weer beter te doen.” Naast de goede samenwerking met het onderwijs is ook de hulp en inzet van het bedrijfsleven en instellingen hard nodig. Zij zorgen voor voldoende werkervaringsplekken en voor werk. Een stageplek is een belangrijke stap naar betaald werk. Zo kan iemand in de praktijk laten zien wat hij kan. Met het project Zuidwest Friesland On Stage maken  jongeren op het Voortgezet Onderwijs kennis met de verschillende beroepen en bouwen  ze  een netwerk op met het bedrijfsleven. Het afmaken van een studie hangt namelijk nauw samen met het maken van een juiste beroepskeuze.