Certificaat en gevelbord nieuwe Ambassadeurs

IJlst -  Wethouder Durk Durksz van de gemeente De Fryske Marren overhandigde gisteren de gevelbordjesbordjes en certificaten aan de nieuwe Ambassadeurs van het Nationaal Landschap. Dat gebeurde in de Ontwikkelwerf van IJlst waar Dr. Meindert Schroor, auteur van het (cursus)boek Tussen Hemdijk en Klif een lezing en opfriscursus verzorgde over het nationale landschap.

De cursus Ambassadeur van het Nationaal Landschap, georganiseerd door Bezoekerscentrum Mar en Klif, mag rekenen op een steeds groeiende belangstelling. Dit jaar hadden zich 24 cursisten ingeschreven voor de cursus. De cursus is oorspronkelijk opgezet voor toeristische ondernemers en aanverwante organisaties, maar is nu ook toegankelijk voor een ieder die interesse heeft in Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân. Door middel van de presentaties en verhalen van de gastprekers, het cursusmateriaal, de dag excursie en de opdrachten leerden cursisten het landschap en het cultuurerfgoed beter herkennen. Gedachte hierachter is dat je als je het verhaal van het gebied kent, de bezoekers ook beter kunt informeren. Dat de cursus aanslaat en raakt, blijkt uit de spontane aanmeldingen. Iris Nutma, directeur van het bezoekerscentrum en één van de cursusleiders vertelt: ,,Tijdens de cursus leer je waarom het landschap er uit ziet zoals het nu is. Hoe is het ontstaan? Wat is de invloed en de wisselwerking van natuur en mens? Daarnaast is de kennismaking met collega cursisten belangrijk. Dit leidt regelmatig tot leuke samenwerkingsverbanden." Tijdens de slotbijeenkomst presenteerden de cursisten hun eindopdracht, een historisch onderzoek naar een zelf gekozen locatie in het Nationaal Landschap. De slot- en netwerkmiddag stond naast de presentaties in het teken van het netwerken. Alle lichtingen ambassadeurs, zo’n 135 cursisten, werden hierbij uitgenodigd. Speciaal voor alle oud-cursisten, kersverse ambassadeurs en belangstellenden nam Meindert Schroor in een interessante lezing iedereen opnieuw mee terug in het Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân. De cursus werd in het eerste en tweede jaar door het IVN georganiseerd. Sinds 2013 heeft Bezoekerscentrum Mar en Klif de organisatie overgenomen. Bezoekerscentrum Mar en Klif is het bezoekerscentrum voor het Nationaal Landschap. Naast de uitgebreide tentoonstelling over het landschap organiseert Mar en Klif ook veel activiteiten over het landschap.