Minder huiswerk bij Flexrooster RSG

Sneek - Voor de brugklassers VMBO GT van de RSG Magister Alvinus in Sneek wordt het nieuwe schooljaar anders dan anders. Vanaf september 2017 starten de leerlingen met  het nieuwe Flexrooster. Het is een pilot.

Bij het Flexrooster is de mentor de coach en leerlingen worden beloond voor goed werk, er is ruimte voor talent en leerlingen werken op school aan hun huiswerk. Ook de docenten krijgen een meer coachende rol. Tijdens de Open Dag op 15 februari werd er door de ouders en toekomstige leerlingen positief gereageerd op de nieuwe manier van lesgeven. Het zelfstandig maken van de leerlingen en verantwoordelijk zijn voor je eigen tijd klinkt ze als muziek in de oren. Heeft de leerlingen moeite met wiskunde maar gaat hij fluitend door de Franse lesstof? Dan krijgt de leerling wat meer les in wiskunde en iets minder in Frans. Leerlingen volgen minstens één mentorles per week. Tijdens deze lessen bepaalt de leerling samen met de mentor het weekrooster en wordt er gewerkt naar een einddoel, bijvoorbeeld een toets. De lesstof wordt uitgelegd tijdens de verplichte vaklessen. Tijdens de ondersteuningslessen worden onvoldoendes net zo lang bijgespijkerd totdat de leerling de stof wel beheerst en een voldoende weet te halen. Wil de leerling eerder examen doen in een bepaald vak? Dat kan, dan heeft de leerling meer tijd om te leren voor de andere examens.