Halve finale Read2me in bibliotheek

Sneek - Brugklassers uit Súdwest-Fryslân strijden op 9 maart in de bibliotheek van Sneek voor een plek in de finale van de voorleeswedstrijd Read2me.

Dit schooljaar doet weer een groot aantal middelbare scholen uit alle hoeken van Fryslân mee aan de voorleeswedstrijd Read2Me!. Afgelopen maanden hebben de voorrondes plaatsgevonden in verschillende scholen en bibliotheken. In Súdwest-Fryslân doen het CSG Bogerman uit Sneek, RSG Magister Alvinus uit Sneek en het Marne college uit Bolsward mee met in totaal 39 klassen. Per deelnemende school staan er drie finalisten in de (regionale) halve finale op donderdagavond 9 maart om 19.00 uur in de Boumazaal in Bibliotheek Sneek, Wijde Noorderhorne 1. Negen finalisten strijden om een van de drie plekken in de provinciale finale op woensdagavond 19 april in Neushoorn in Leeuwarden. De driekoppige jury, met daarin Anske Smit, met name bekend als weblogger, Trini Vink, lerares bij het Nordwin College en Tini Kleiker, werkzaam bij Bibliotheken Mar en Fean, maakt de uiteindelijke winnaars bekend. De avond zal muzikaal ondersteunt worden door Wouter van de Wal (winnaar Beste Kampvuurmuzikant van Nederland 2016). Met dit project zetten de Friese bibliotheken in op de combinatie voortgezet onderwijs en leesbevordering.