Uitbreiding AH Stadsfenne stap dichterbij

Sneek -   Nu ook de laatste van de drie bewoners van de huurhuizen in de Zijlroede in Sneek gaat vertrekken, is de uitbreiding van de Albert Heijn aan de Middelzeelaan in Sneek een flinke stap dichterbij.

Hij was het aanvankelijk niet van plan, maar de betreffende bewoner Henk Osinga, gaat de woning die hij 36 jaar huurde van Accolade toch verlaten. Net als de andere twee bewoners - een van de vier de slopen huizen stond al leeg - gaat de op leeftijd zijnde Sneker verhuizen. ,,Met een glimlach, omdat wij ze als goede buur schadeloos wilden stellen”, zei eigenaar Robert Grakist. Hij geeft geen antwoord op de vraag of er sprake zou zijn van en fikse afkoopsom. ,,Ik heb zelf al verschillende bedragen gehoord. Indianenverhalen, ik doe hier geen uitspraken over.” De ondernemer die 5 jaar geleden z’n plannen openbaar maakte hoopt, afhankelijk van de voortgang van de bestemmingsplanprocedure, dat de gemeenteraad zich nog voor de zomer over de plannen voor de uitbreiding van het winkeloppervlakte van 1600 naar 2400 vierkante meter kan buigen. Tevens wordt de Middelzeelaan - verkeersremmend - versmald zodat er meer parkeerruimte komt naast de supermarkt, voor twee rijen auto’s in plaats van nu een rij.