Tot nu toe meer stemmers dan vorige keer (update)

Sneek - Bij het stembureau 12 in wijkgebouw Schuttersheuvel in Sneek zijn ze tot nu toe zeer content met de opkomst. Nadat de eerste kiezers om half acht voor de deur stonden liep te teller op naar een kleine 300 tijdens het middaguur. ,,Flink meer dan de vorige verkiezingen", aldus voorzitter Anne Kloosterman.

Er kan tot vanavond 21.00 uur worden gestemd aan de Harmen Sytstrastraat 8a en de overige 18 stembureau's in Sneek. Om 15.00 uur was het opkomstpercentage in Súdwest-Fryslân 41,6 procent. Dit betekent dat 41,6 van de 65.027 stemgerechtigden hun stem hadden uitgebracht. Ook elders in Nederland lag het opkomstpercentage een stuk hoger in vergelijking met de Tweede Kamerverkiezingen in 2012.