Bewonerspeiling draagvlak zorgcoöperatie van start

Bakhuizen - Bewoners en studenten van de NHL zijn woensdagmiddag is gestart met een huis-aan-huis-peiling in Bakhuizen. Ze gaan in gesprek met inwoners van Bakhuizen, Mirns, Rijs en Hemelum over het woonklimaat in de buurt en de behoefte te peilen voor een zorgcoöperatie.

Dit bewonersinitiatief is onderdeel van het programma Better Bakhuzen. Initiatiefnemers willen de belangstelling voor het opzetten van een zogenaamde zorgcoöperatie in deze dorpen verkennen. In totaal zullen de komende tien weken een kleine duizend adressen bezocht worden. Bewoners zal gevraagd worden naar het sociale klimaat in hun straat cq. buurt en naar hun huidige activiteiten in het “omzien naar elkaar”. Met deze peiling hopen de initiatiefnemers een beeld te krijgen van de bereidheid voor onderlinge hulp en draagvlak voor een zogenaamde zorgcoöperatie. Onderdeel van de aanpak is ook het organiseren van huiskamergesprekken; eenmalige bijeenkomsten met buurtgenoten waarbij dieper op de actuele thema’s wordt ingegaan. De bewonerspeiling en behoefteinventarisatie wordt ondersteund door Miks welzijn. De zorgcoöperatie in oprichting zal onder de naam ‘Dorpshulp’ naar buiten treden en kan een oplossing bieden voor een sterk terugtrekkende overheid en de verdere vergrijzing met toenemende zorgvraag. Met ‘Better Bakhuzen’ werken dorpsgenoten samen aan een integraal plan om toe te werken naar een vitaal dorp waar het voor jong en oud prettig leven is én blijft. Er wordt gewerkt aan 4 onderliggende projecten, namelijk sociaal economische leefbaarheid; verbeteren centrum van het dorp; verbeteren van entrees, routes en groen; opwaarderen bedrijventerrein plus bedrijvigheid.