SWF begint online Startpunt Geldzaken

Sneek - Inwoners van Súdwest-Fryslân kunnen online hun inkomsten en uitgaven plannen. De gemeente heeft zich aangesloten bij Startpunt Geldzaken, een product van onder andere het Nibud en Vereniging Eigen Huis. Via sudwestfryslan.startpuntgeldzaken.nl kunnen inwoners gratis, anoniem en stap voor stap een geldplan invullen. Dit plan kan helpen om hun geldzaken in balans te krijgen en te houden.

,,Uit cijfers van het Ministerie van SZW blijkt dat 20% van de huishoudens in Nederland te maken heeft met problematische schulden of grote kans heeft deze te krijgen. Volgens het Nibud kampt 40% van de huishoudens met betalingsachterstanden. Met Startpunt Geldzaken geven we inwoners de mogelijkheid om meer zicht te krijgen op hun financiële situatie. We willen hierdoor voorkomen dat er geldproblemen ontstaan", aldus wethouder Stella van Gent. Startpunt Geldzaken is voor iedereen Inwoners kunnen een geldplan maken dat bij hun eigen situatie aansluit. Er zijn drie soorten geldplannen. Voor huishoudens die elke maand geld te kort komen, is er het geldplan ‘Kom uit de geldzorgen!’. Huishoudens die de ene maand geld over houden, maar de volgende maand geld te kort komen is er het geldplan ‘Beter rondkomen’. Huishoudens die elke maand geld over houden worden in het geldplan ‘Sparen, aflossen of beleggen?’ begeleid om buffers op te bouwen voor de korte en langere termijn. Op sudwestfryslan.startpuntgeldzaken.nl is ook een overzicht van voorbeeldgeldplannen te vinden.