Nel Veldman en Yede van Dijk nieuwe Waterpoorters

Sneek - Nel Veldman en Yede van Dijk worden benoemd tot Waterpoorters. Dat gebeurt maandagavond 10 april in het stadhuis van Sneek.

De met de Noorderhoek vergroeide Nel Veldman begon haar vrijwilligersloopbaan in 1966 bij ‘Jongens en Meisjesstad’.  Hierna werd ze in 1970 begeleider voor de padvinderij gidsen waar ze wekelijks activiteiten organiseerde en het jaar afsloot met een kamp op Ameland. Ze is 10 jaar bestuurslid geweest van wijkvereniging Noorderhoek en heeft een aantal jaren gefungeerd als bestuurslid bij de Dartcommissie Wijkvereniging de Noorderhoek.  In 2007 is het jeugdteam opgericht binnen de wijkvereniging waar Nel Veldman 8 jaar lang elke maand activiteiten voor de jeugd organiseerde. Jaarlijks werd het activiteitenseizoen afgesloten met een weekendkamp achter de Schuttersheuvel onder de naam  “het Schutterskamp” met behulp van vele vrijwilligers. Van 2010 tot en met 2016 was ze secretaris van huurdersvereniging Houkewier tot deze ging fuseren met huurdersvereniging New Elan te Leeuwarden Woningstichting Elkien waar ze nog steeds actief in is. Vanaf 2007 zit ze in het Wijkplatform  De Noorderhoek waarvan ze vanaf 2009 voorzitter is. Hierin is ze nog steeds actief. Deze commissie heeft tot doel de leefbaarheid in de Noorderhoek te vergroten door activiteiten te organiseren voor bewoners van jong tot oud. Sinds 2016 zit Veldman ook in de Stuurgroep Natuurontmoetingstuin Noorderhoek. In deze tuin, die officieel juli 2017 geopend wordt, zullen vele activiteiten georganiseerd worden voor AZC bewoners en wijkbewoners uit de Noorderhoek. Sinds begin dit jaar organiseert Nel Veldman jeugdactiviteiten voor het Asielzoekerscentrum Sneek (AZC Sneek). Yede van Dijk wordt benoemd voor zijn inzet en vrijwillige werkzaamheden als toneelspeler en penningmeester van het Snitser Frysk Toniel. Verder was hij jarenlang toneelspeler, penningmeester en ledenadministrateur voor het Teater Snits, en eveneens toneelspeler en penningmeester van de Bonte Sneker Avond (BSA). In 2000 is ‘Frou de Jong’ ontstaan in het Frittemahof. Dit werd zo’n groot succes en is inmiddels uitgegroeid tot een evenement van formaat bekend onder de naam ‘De Bonte Sneeker Avond’, waar jaarlijks 3000 bezoekers op af komen. De Bonte Sneeker Avond heeft als rode draad de verjaardag van ‘frou de Jong’, een glansrol die Yede van Dijk voor zijn rekening neemt. Verder heeft Yede Van Dijk een grote inhoudelijke en bestuurlijke bijdrage geleverd aan de drie grote openluchtspelen van Sneek. De ‘Goudsjeblom en Poddekrûd’ werd bij de Waterpoort in 2000 opgevoerd, ‘De Fanfare’ speelde zich in 2006 af bij de Laatste Stuiver Brug en de ‘Drie Gebroeders’ aan het Sneekermeer werd opgevoerd in het kader van het 100 jarig bestaan van de Sneker Pan in 2013. Ook heeft de heer Van Dijk na zij pensioen zitting gehad in de Clientenraad van Zorggroep Tellens. Sinds 19 juli 1974 werden op initiatief van de Stichting Sneek Promotion voor de eerste keer personen, die zich verdienstelijke hebben gemaakt voor Sneek, benoemd tot Waterpoorter. Sindsdien worden ieder jaar een aantal Snekers gehuldigd die zich belangeloos en vrijwillig inzetten voor de gemeente. De Waterpoorters ontvangen bij hun benoeming een Waterpoortspeld en een oorkonde.