Bijeenkomst sportverenigingen over duurzame accommodaties

Sneek - Sport Fryslân gaat in opdracht van gemeentes De Fryske Marren, Littenseradiel, Súdwest- Fryslân en Provincie Fryslân verenigingen helpen bij het verduurzamen van hun sportaccommodatie. In de drie gemeentes hebben meer dan 100 sportverenigingen baat bij investeringen in energiebesparing en duurzame energie.

Op donderdagavond 20 april 2017 vindt de informatiebijeenkomst “Win(st) met energie” plaats bij tennisvereniging L.T.C. NOMI in Sneek. Sportverenigingen krijgen advies over hoe ze de energiekosten structureel omlaag kunnen brengen. Vaak wordt gedacht aan grote investeringen zoals LED-verlichting en zonnepanelen, maar simpele maatregelen kunnen vaak al grote resultaten opleveren. Ook kunnen verenigingen gebruik maken van aantrekkelijke financiële regelingen. Hoe verenigingen dit kunnen aanpakken vertellen specialisten op het gebied van duurzaamheid en financiering. Tennisvereniging L.T.C. NOMI deelt ervaring met de sinds vorig jaar met veel zonnepanelen uitgeruste tennishal. Wethouder Durk Durksz van De Fryske Marren opent de bijeenkomst. In Fryslân zijn 450 sportverenigingenverantwoordelijk voor het beheer en de exploitatie van een eigen accommodatie. Via een landelijke subsidieregeling worden investeringen in energiebesparing en duurzame energie voor sportverenigingen met 30% gesubsidieerd. In januari 2018 kunnen sportverenigingen een subsidieaanvraag indienen. Ervaring leert dat verenigingen de tijd nodig hebben om de aanvraag voor te bereiden. Provincie Fryslân en Sport Fryslân zijn dit project gestart om de financiële positie van clubs te versterken, om toekomstbestendige en duurzame accommodaties te realiseren en om verenigingen te laten profiteren van de subsidieregeling.