PvdA bezorgd om gevaarlijk baggerdepot in Noorderhoek

Sneek - Sinds enkele maanden wordt het terrein tussen de Worp Tjaardastraat en het Asielzoekerscentrum in de Noorderhoek in Sneek, gebruikt als stortplaats voor bagger. ,,Meerdere bewoners uit de omgeving hebben bij de PvdA hun zorgen hierover geuit”, aldus fractievoorzitter Johan Feenstra.

Een braakliggend terrein waarop met een paar bordjes is aangegeven, dat het een baggerdepot betreft en dat het een gevaarlijk en verboden gebied is. ,,Het terrein is door de gemeente echter niet voldoende afgeschermd met hekwerk. Iets wat de burger van de gemeente bij gevaar toch minimaal zou mogen verwachten. Kinderen kunnen zo het terrein oplopen en dat moet je gezien de gevaren ten allen tijde voorkomen. De waarschuwing op de bordjes is ook alleen in het Nederlands, terwijl in het naastgelegen Asielzoekerscentrum allerlei nationaliteiten gehuisvest zijn. Het is maar zeer de vraag of deze bewoners de waarschuwingen kunnen lezen en begrijpen. In een woonwijk moet je geen baggerdepot willen", aldus Feenstra en er moet daarom snel wat aan gedaan worden. Dit geeft voor de PvdA redenen het college van B&W diverse schriftelijke vragen te stellen over veiligheid en nut en noodzaak van het baggerdepot zoals 'dit soort depots hebben vaak een drassige substantie. Daar komt ook vaak ongedierte op af en kan leiden tot overlast van omwonenden die direct aan het depot grenzen. Hoe gaat u dit ongedierte / muggen e.d. bestrijden? En verder 'gaat u binnenkort het terrein volledig met deugdelijk hekwerk omheinen?' en 'wat gaat er met het terrein gebeuren als op termijn het depot wordt verwijderd? Wat zijn de plannen?'.