Oppenhuizen krijgt nul op rekest bij Raad van State

Oppenhuizen - De Haagse Raad van State heeft vanmorgen geoordeeld dat de op handen zijnde gasboringen bij Oppenhuizen mogen doorgaan.

Volgens de staatsraad zijn alle procedures correct gevolgd. Bewoners van Oppenhuizen, bewonersvereniging De Brekken in Sneek, de vereniging dorpsbelang, bewonersvereniging De Grachten en de protestantse gemeente Uitwellingerga-Oppenhuizen, kwamen in protest tegen de omgevingsvergunning die aan Vermilion is verleend. In het gasveld zit naar verwachting 300 miljoen kubieke meter gas. Vermilion wil er veertien jaar lang gaan winnen. Het bedrijf maakt gebruik van een bestaande put die in 1972 is geboord. Vermilion denkt hier 20 tot 60 procent van de aanwezige voorraad gas naar boven te halen. Via leidingen gaat het naar de aardgasbehandelingsinstallatie van Vermilion in Harlingen of Garyp. De kans op bodemdaling wordt ingeschat op minder dan 2 centimeter in 2030. De kans op aardbevingen lijkt verwaarloosbaar. De bezwaarmakers vrezen dat de risico’s worden onderschat. Ze willen onafhankelijk onderzoek. De door het dorp ingehuurde kenner Adriaan Houtenbos komt tot de conclusie dat de bodemdaling vier tot acht maal groter zal zijn dan in het winningsplan wordt verondersteld. De Raad van State twijfelt aan de juistheid van de gebruikte onderzoeksmethodiek. Minister Henk Kamp refereert aan andere, soortgelijke Friese gasvelden waar gewonnen wordt, in Blesdijke en Oldelamer. Het Blesdijkeveld is uitgeproduceerd. Hier is geen sprake van bodemdaling. Een laatste meting in Oldelamer laat een daling zien van 0,9 centimeter. Volgens de Raad van State is er geen aanleiding om, naast TNO en het Staatstoezicht op de Mijnen, nog een derde instantie onderzoek te laten doen.