LandArtproject Indijk krijgt 2018 subsidie

Indijk - Het landartproject bij Indijk heeft gisteren 2.018 euro subsidie ontvangen tijdens de mienskipsbijeenkomst in het kader van Leeuwarden/Fryslân 2018.

Het project 'Linen yn it Lân'van is een van de vijf initiatieven uit de mienskip die een bonus ontvingen iets meer dan twee mile. Gedeputeerde Johannes Kramer reikte de cheques uit. Het landart project is bij galerie Heechsicht in Indijk waar beeldend kunstenaar Gerrit Terpstra in samenwerking met Yolanda van Dongen een lijnenpatroon van kleine sloten en vlakken in het grasland heeft ontworpen. De vijf winnaars werden gekozen uit maar liefst 105 projecten fan ûnderen op. Deze projecten ontvingen begin 2017 subsidie uit het IMF. Ze sluiten goed aan bij de doelen van LF2018. Hierdoor dragen ze bij aan een mooi 2018. Om die reden ontvingen ze de bonus van € 2018,-. De andere winnaars zijn: Eetbaar dorpsbos Hantum; Saek van Staet en Oorlogh, kunshuis SYB Beetsterzwaag; Voedsel van de zee, Schiermonnikoog en Buiten RIC (Reïntegratiecentrum), Leeuwarden Kramer zei trots te zijn op alle initiatiefnemers: ,,Fryslân brûst fan de inisjativen. Der bart sa’n soad yn de mienskip op wei nei 2018. Fan lytse kulturele eveneminten oant duorsum ferfier en sport- en boartersfoarsjenning. Dat jout ynspiraasje foar noch mear nije projektideeën!” Met het IMF helpt de provincie Fryslân initiatieven uit de mienskip uit te voeren. Initiatiefrijke inwoners kunnen van 1 t/m 24 mei weer subsidie aanvragen. Voorwaarde is een goed idee om de leefbaarheid in hun dorp, stad of regio te verbeteren. Meer informatie over het IMF en het aanvragen van subsidie is te vinden op www.streekwurk.frl/IMF.