NOMI apetrots op uitgebreid clubgebouw

Sneek - Wethouder Stella van Gent nam vanmiddag de officiële opening van de uitgebreide en vernieuwde clubgebouw van de apetrotse tennisclub NOMI voor haar rekening.

Als vervangster van sportwethouder Durk Stoker trotseerde ze in groene jurk en vest de gure noordenwind om samen met voorzitter Herman Ruiter het rode lint voor de stijlvolle entree vandaan te trekken.  ,,Ik ben meer dan verrast", sprak Van Gent rondkijkend in de fraaie kantineaccommodatie die met uitstekend geslaagde ingrepen bijna verdubbeld is qua oppervlakte. Ze noemde de saamhorigheid binnen de club die dankzij de naar schatting 1000 uren zelfwerkzaamheid van vrijwilligers niet meer dan anderhalve ton kwijt is aan de vernieuwing een voorbeeld voor de rest van de gemeente. ,,Dat jullie dit eigen bezit zelf in de lucht houden, zelf verbouwen zonder subsidie dat mag je een voorbeeldfunctie noemen ook voor ons als gemeente. Wij verkeren nog wel eens in de illusie dat zonder ons er niks gebeurt in de maatschappij. U met zijn allen bewijst het tegendeel. NOMI neem ik mee als voorbeeld van hoe je een optimaal klimaat kunt creëren. De sfeer zal er niet slechter op worden als je zoiets met zijn allen kunt realiseren." NOMI ziet de ingebruikname van de kantineaccommodatie als een geweldige stimulans naar de viering van de 90ste verjaardag volgend jaar. De vernieuwbouw is uitgevoerd door hoofdaannemer BouwCollectief Sneek in samenwerking met Wagenaar, Hiemstra Installatie, Van der Weij Installatie en Van Netten Hoveniers. Zoals gezegd is het dankzij talrijke vrijwilligers gelukt om de kosten binnen de begroting te houden. ,,We zijn hen veel dank verschuldigd", zei Ruiter, zijn vrijwilligerskorps koesterend. Voor de verwarming worden nog duurzame  infrarood panelen aangebracht werkend op stroom dat de club zelf opwekt dankzij de 800 zonnepanelen op het dak van de tennishal. Met het oog op de toekomst wordt op bestuurlijk niveau gesproken over een mogelijke vervanging van de Descolvloer de hal door een viltachtige vloer zoals die bij onder andere tennisclub de Molen in gebruik is. De huidige vloer ligt er al tien jaar en wordt als (te) snel ervaren. Verder wordt het idee besproken op de huidige parkeerplaats twee (allweather?) banen aan te leggen. Nieuwe parkeerruimte is te maken langs en achter de hal.