Dodenherdenking in Hemelum

Lemmer -   Op de Himmelbrink bij het dorpsmonument in Hemelum vindt donderdag 4 mei de jaarlijkse dodenherdenking plaats. 

De ceremonie start om 19.30 uur  bij het kruispunt Y de B. Yntemastrjitte en S. Sijtsmastrjitte.  Bij het monument op De Himmelbrink vindt een korte plechtigheid plaats. Een aantal kinderen van basisschool De Barte werken hieraan mee. Raadslid Marieke Vellinga spreekt namens de gemeente Súdwest Fryslân. Daarna volgt de kranslegging door vertegenwoordigers namens Dorpsbelangen, namens de PKN-kerk en namens de gemeente. Kinderen van De Barte leggen een bloemstuk op het monument. Na afloop is er in dorpshuis De Begine gelegenheid voor ontmoeting en om de bijdragen van de kinderen uit groep 7 en 8 te bekijken, die zij naar aanleiding van het landelijke thema ‘de kracht van het persoonlijke verhaal’ hebben gemaakt.