Fair trade certificaat voor PLUS Siemonsman

SNEEK - Wethouder Durk Durksz van gemeente De Fryske Marren overhandigde woensdag het fair trade certificaat aan supermarkt PLUS Siemonsma in Balk. De supermarkt krijgt het certificaat omdat het de meeste fairtrade producten in het assortiment heeft.

In 2015 heeft een werkgroep, bestaande uit inwoners van de Fryske Marren, het voortouw genomen om de status van ‘Fairtrade Gemeente’ te bereiken. De Fryske Marren heeft besloten dit initiatief te ondersteunen. De Fryske Marren faciliteert de werkgroep en stapt over op het gebruik van fairtradekoffie en -thee. Ook zal de gemeente bij haar handelen aspecten van fairtrade betrekken.

De werkgroep zet verschillende initiatieven op binnen de gemeente om de betiteling Fairtrade te behalen en behouden. In het verleden heeft de werkgroep handtekeningenacties georganiseerd, hebben de drie wereldwinkels samen met hun klanten duizend kraanvogels gevouwen voor Fairtrade en is er een startnotitie geschreven.

De komende tijd zullen maatschappelijke organisaties, zoals scholen en kerkgemeenschappen, restaurants, bedrijven en winkels door vrijwilligers van de werkgroep worden bezocht om na te gaan of zij fairtrade producten gebruiken of verkopen.

De titel Fairtrade Gemeente houdt in dat binnen de gemeente bedrijven, organisaties inwoners en de lokale overheid samen werken aan meer eerlijke handel. Om de titel te krijgen, werkt de lokale gemeenschap aan zes campagnecriteria die streven naar het vergroten van de vraag naar en het aanbod van fairtrade producten. Vervolgens toetst een onafhankelijke jury of de gemeente voldoet aan deze criteria en zich dus een Fairtrade Gemeente mag noemen.