Leerlingen met hun onderzoeksvraag de natuur in

Itens - Vanuit een eigen onderzoeksvraag  hebben leerlingen van de vier betrokken Gearhing scholen bij het Greidhoeke goes Onderwijs project de afgelopen weken ervaringen opgedaan in de natuur. Al deze opgedane kennis is nu omgezet in kunstzinnige werken die op 24, 30 en 31 mei tentoongesteld worden. ,,Prachtige werken die we graag laten zien, maar dat neemt niet weg dat het onderzoeksproces zelf de belangrijkste ervaring biedt aan de leerlingen,” vertelt Keunstwurk projectleider Julia van Bohemen.

Op 1 maart ging het tweejarige project Greidhoeke goes Onderwijs van start met een inspiratie ochtend vol workshops en een collegetour met als gast weidevogelprofessor Theunis Piersma. Leerlingen van vier Friese basisscholen in de Greidhoeke volgen de grutto op zijn trektocht door Europa. De grutto is de metafoor voor de trekkende mens op zoek naar een duurzame en aantrekkelijke woonomgeving. Leerlingen worden zich bewust van zowel hun eigen leefomgeving als de omgeving en de cultuur van anderen. De grutto legt de verbinding en daaruit volgt voldoende stof om onderzoek naar te doen. Leerlingen van de scholen uit Wommels, Baard, Itens en Winsum startten hiermee door het stellen van de meest kritische vragen een Piersma en zetten deze kennis afgelopen weken om in daadkrachtig onderzoek. Een eigen geformuleerde onderzoeksvraag was het uitgangspunt, zoals: Waarom is een skries niet bang voor tractors?, Waarom leggen alle vogels verschillende eieren?, waarom is er zoveel aandacht voor de skries?, en Wat kunnen wij doen om de skries te helpen? Presentaties van het werk Onderzoekend leren doe je niet alleen vanuit de boeken, dus gingen leerlingen de afgelopen weken ook echt de natuur in. Ze deden een ontdek-circuit in het weiland, bezochten vogelkijkhutten en boerenerven, spotten greidevogels, zaaiden bijenlinten en vogelexperts kwamen in de klas. Deze kennis en ervaring werden ingezet om hun onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden en daar vervolgens op kunstzinnige wijze uiting aan te geven. De presentaties ervan zijn eind deze maand. Ondertussen schrijven alle leerlingen ook mee met het Skriezelied dat door musicus Wiebe Kaspers samen met de kinderen samengesteld wordt tot een heuse popsong. Samen met de grote Greidhoeke goes Onderwijs film zal dit ten gehore worden gebracht op het Greidhoeke Festival op 9 september. Daarvoor, om precies te zijn op dinsdag 18 juli, zwaaien de leerlingen de grutto’s  uit die ze wekenlang gevolgd hebben, om ze volgend jaar weer te verwelkomen. Ook dat uitzwaaimoment zal een bijzondere activiteit worden. Greidhoeke goes onderwijs wordt georganiseerd door de Gearhingscholengroep  in samenwerking met Keunstwurk, Cultuur Kwartier Sneek, NHL/Lectoraat Taalgebruik en leren, FL2018 e.v.a.