Trio in de bres voor innovatief onderwijs

Sneek - Omdat ze uit eigen ervaring constateren dat het nieuwe onderwijs op bijvoorbeeld de Master Steve Jobsschool in Sneek en het huidige voortgezet onderwijs niet goed op elkaar aansluiten hebben Belle Dijkstra, Jildou Dooper en Margreet Kamman uit Sneek de stoute schoenen aangetrokken. Als Nieuw Onderwijs Sneek gaan ze op zoek naar partners binnen het basis- en voortgezet onderwijs om te pionieren.

‘Een nieuw leerconcept ontwikkelen in samenwerking met bestaande onderwijsorganisaties’, dat is volgens initiatiefnemers Belle Dijkstra, Jildou Dooper en Margreet Kamman hard nodig. De eerste lichtingen van de Master Steve Jobs van onderwijskoepel Odyssee in Sneek stromen door naar het VO. De aansluiting ontbreekt, ze constateren de initiatiefneemsters van Nieuw Onderwijs Sneek. Ze zeggen met hun verhaal gehoor te vinden bij bestaande scholen in Sneek die ook druk bezig zijn om innovatieve wegen te zoeken naar vernieuwing. ,,We merken dat iedereen welwillend is. Wij willen het innovatieproces graag versnellen. Dit vraagt het nodige omdenken. .Wij bemerken bemerken dat er steeds meer de van kinderen en ouders kinderen en ouders zijn die om ander onderwijs vragen die het anders willen. Hoe gaan we daarop inspelen? Mensen uit het onderwijs, ouders en andere mensen bijvoorbeeld van huiswerkinstituten kunnen zich vinden in onze ideeën. Bestuurders en directeuren hebben naar aanleiding van onze uitnodiging tot een gesprek (morgen 8 juni) positief gereageerd. , er hebben zich inmiddels dertig mensen aangemeld. Als Nieuw Onderwijs Sneek vragen we ons af of het naast de prachtige scholen die er een nieuwe school te bedenken is. Misschien is het mogelijk naast de bestaande structuren aparte afdelingen op te zetten die het vervolg kunnen geven op het vernieuwend onderwijs Sneek”, aldus Margreet Kamman, zelf als docente werkzaam in het voortgezet onderwijs. Lees het hele artikel vandaag in het Sneeker Nieuwsblad.