Zomers Actief: naar Fries Scheepvaartmuseum

Sneek - Zomers Actief is een nieuw initiatief met op verschillende data in juni en juli ondernemende uitjes door De Fryske Marren. Donderdag 29 juni staat een bezoek aan het Fries Scheepvaartmuseum in Sneek op het programma.

Er zijn 4 opstapplaatsen georganiseerd in Lemmer, Balk, Sint Nicolaasga en Joure. In Sint Nicolaasga is om 12.45 uur het vertrek vanaf het Unitas gebouw (Omloop 1), in Lemmer wordt ook om 12.45 uur vertrokken vanaf het Dienstencentrum (Wiepke Hofstraat 8) en in Balk is om 13.00 uur bij ’t Haske (Dubbelstraat 10) de vertrektijd. Dan zijn we om 13.30 uur in Sneek bij het museum. Er zijn wel entreekosten aan verbonden (€7,50), daar zit dan een kopje koffie of thee bij in en het vervoer ook. Mensen die mee willen dienen zich wel op te geven, omdat er dan met elkaar meegereden kan worden. Opgeven kan via sociaalcafe@miks-welzijn.nl of 06- 445 00 987. Het Fries Scheepvaartmuseum museum bevat ruim 22.000 voorwerpen en bijna 43.000 foto’s en er is een bibliotheek met bijna 12.000 titels. Het gaat over de geschiedenis van de Friese scheepvaart en de geschiedenis van de stad Sneek en de Friese Zuidwesthoek. Daarnaast is er ook een collectie over schaatsen en ijssport. Tevens is er aandacht voor de Friese kustvaart, de binnenvaart (skûtsjes), visserij, etc. Er wordt ook stilgestaan bij de geschiedenis van de stad Sneek en zijn omgeving. Ten tijde van het bezoek aan het Fries Scheepvaartmuseum is er ook een Expositie over Koningin van het water – 100 jaar regenboog. Dit gaat over ‘Neerlands’ oudste eenheidsklasse, de regenboogklasse, onder andere bekend van de Sneekweek.   Zomers Actief is in het leven geroepen, omdat de organisatoren regelmatig geluiden horen dat mensen wel eens wat willen ondernemen met anderen, maar dat ze of weinig contacten hebben, of dat hun omgeving het erg druk heeft, of omdat ze geen vervoer hebben, et cetera. Door samen activiteiten te ondernemen, kun je andere mensen (beter) leren kennen en wordt vaak meer betrokkenheid ervaren. Het samen ervaren van een activiteit is leuk en zorgt voor verbondenheid