Enquête: Snitserdyk voelt onveilig

Dearsum - De campagne op de gevaarlijke Snitserdyk lijkt effect te hebben. Dat blijkt het het teruggelopen aantal ongelukken. Uit een enquête komt onder andere naar voren dat de weg nog steeds als onveilig wordt ervaren vanwege tegenliggers die, vaak als gevolg van handelingen met de mobiele telefoon, gevaarlijke capriolen uithalen. 

Sinds begin dit jaar loopt de provinciale Kiek op ‘e Dyk-campagne op de provinciale weg tussen Sneek en Leeuwarden. Deze is gericht op het bewustzijn van weggebruikers. De politie doet hiernaast controles op snelheidsovertredingen en afleiding. De afgelopen vijf maanden telde de provincie één ongeval op de Snitserdyk. In het eerste halfjaar van 2016 waren dit er vijf. De provincie blijft deze weg dit jaar nauwlettend volgen op ongevallen. Om te peilen wat omwonenden en gebruikers van de Snitserdyk van de genomen maatregelen vinden stelde de provincie een enquête samen. Die werd in tien dagen tijd zo’n tweeduizend keer ingevuld. De provincie haalde er enkele signalen uit. Zo geeft een kwart van de invullers aan de campagneborden te hebben gezien én zijn of haar gedrag erdoor te laten veranderen. Eveneens een kwart geeft aan meer op de weg te letten sinds de borden er staan. Bijna veertig procent heeft gezien dat de politie controleerde op snelheid. Bijna zestig procent zegt rekening te houden met zijn of haar snelheid tijdens controles en voor 35% is dat naar eigen zeggen blijvend. Ruim achthonderd van de tweeduizend respondenten vinden de weg onoverzichtelijk. Bijna negenhonderd noemen de weg onveilig. Gevraagd naar een onveilig moment op de Snitserdyk tussen Dearsum en de A32, gaven 870 mensen als reden op dat zijn of haar tegenligger niet oplette. Met motorrijders, radarauto’s, op- én onopvallende surveillances controleert de politie op het gedrag van weggebruikers. Op de Snitserdyk werden in meer dan de helft van de overtredingen processen-verbaal opgemaakt vanwege afleiding. Hieruit blijkt dat de mobiele telefoon vrijwel altijd de aanleiding is. De politie blijft de komende tijd intensief controleren.