Friese Poort gaat gemeentelijke informatie gebruiken

Sneek - ROC Friese Poort in Sneek gaat gebruik maken van informatie uit de gemeentelijke database.

De gemeente Súdwest-Fryslân stelt openbare gegevens beschikbaar. Dit zijn gegevens die zij gebruikt voor de uitvoering van haar gemeentelijke taken, de zogenaamde Open Data. Voorbeelden van Open Data die de gemeente aanbiedt zijn ophaaldata huisvuil, het aantal bomen en sportlocaties binnen de gemeente. Een heel bekend voorbeeld van hergebruik van data is de buienradar die gebruik gemaakt van gegevens van het KNMI. Inwoners en ondernemers kunnen met behulp van deze gegevens nieuwe initiatieven opzetten. Het ROC Friese Poort en de gemeente Súdwest-Fryslân leggen morgen in een intentieverklaring vast dat zij het gebruik van Open Data gaan stimuleren.