Vier ton betere leefbaar- en veiligheid in Noorderhoek

Sneek - De gemeente Súdwest-Fryslân stelt bijna 4 ton beschikbaar voor aanpassingen om de leefbaarheid en (verkeers)veiligheid in de woonwijk Noorderhoek in Sneek te verbeteren.

Het kruispunt Worp Tjaardasstraat-Christiaan Schotanusstraat wordt een verhoofdkruispunt, een verkeersdrempel. Er wordt al jaren gevraagd om aanpassing van de Worp Tjaardastraat. De Worp Tjaardastraat verdeelt de wijk Noorderhoek in twee delen en werkt daarmee als barrière tussen beide delen van de wijk. In het GVVP staat omschreven dat de Worp Tjaardastraat in de toekomst kan worden afgewaardeerd van nu 50 naar 30 kilometerweg. Gelet op het ontbreken van financiering voor maatregelen uit het GVVP is er geen concrete planning. Door nu alvast een deel in te richten als 30km-zone kan zowel de buurt als de gemeente ervaring opdoen, met het oog op de voorgestelde aanpassing van de gehele straat. De gemeente verwacht een verbeterde oversteekbaarheid,  minder verkeer over de Worp Tjaardastraat en  meer verkeer over de stadsrondweg. Dit wordt na een jaar geëvalueerd. Het deel van de Christiaan Schotanusstraat vanaf de Worp Tjaardastraat tot aan het parkeerterrein voor de volkstuinen wordt hersteld. Deze weg is fors beschadigd als gevolg van diverse bouwwerkzaamheden. Ook het parkeerterrein bij volkstuinen, voormalige sporthal, wordt hersteld. Tevens wordt de voetbalkooi en het speeltoestel op het speelveld aan de Gysbert Japiksstraat verplaatst naar het midden van het veld. Tevens wordt op deze manier het zicht op de voetbalkooi verbeterd wat ook moet bijdragen aan een afname van de overlast van hangjeugd.