Wandelexcursie zondag door Fûgelhoeke

Hemelum -   Onder leiding van gids Piter Dijkstra van It Fryske Gea is zondag 2 juli van 14.00 tot 16.00 uur een wandelexcursie door het natuurgebied de Fûgelhoeke. 

Zoals de naam al suggereert is het gebied vlakbij de Fluessen een eldorado voor vogels en daarmee ook voor vogelliefhebbers. De Fûgelhoeke ligt vlak voor de boezemlanden van de Morra. Dit deelgebied is 50 hectare groot en bestaat voor 80 procent uit open water. Vanzelfsprekend zijn hier veel Riet- en Watervogels, maar in de struiken vinden ook de Tuinfluiter en Spotvogel een plaats. Opgave voor de wandeling kan tot vanmiddag 15.00 uur via www.itfryskegea.nl of 0512 – 38 14 48.