Geslaagden tweede tijdvak RSG

Sneek - Aan de RSG Magister Alvinus in Sneek via het tweede tijdvak (herexamens) geslaagd: 

VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg: Jurre  Bloemhof, Wiuwert; Iloyka  Feenstra, Sneek; Thiany  Felix, Warns; Cindy  Gerrits, Sneek; Schelte de Jong, Mantgum; Boudewijn  Post, Stavoren; Nicky  Raaijmakers, Sneek en Mike van Urk, Blauwhuis. VMBO Gemengde Leerweg: Jet den Besten, Sneek; Dana de Bruin, Scharnegoutum; Kelvin  Prins, Sneek en Laurens de Vries, Sneek. VMBO Theoretische Leerweg: Rafael Mnatsakanjan, Mantgum. HAVO: Dennis  Devilee, Sneek; Rixt  Even, Gauw; Cassandra van Harrewijn, Heeg; Frank de Jong, Rijs; Jildou  Joustra, IJlst; Emma  Koeree, Sneek; Bauke  Rijpma, Heeg; Cassandra  Stam, Oosthem; Femke  Visser, Heeg; Lieuwe  Wiegersma, Oudega SwF; Tara  Willemsen,Lemmer en Marit  Zijlmans, Sneek. Atheneum: Yvonne  Faber, Ysbrechtum; Sander  Haagsma, Sneek; Tim  Olthof, Sneek en Claire  Timmer, Sint Nicolaasga. Gymnasium:  Lysbeth  Rouwé, Langweer en Eric-Jan  Westerhof, Sneek.