Súdwest-Fryslân op koers social return

SNEEK - De gemeente Súdwest-Fryslân zegt op koers te liggen bij het creëren van extra werkgelegenheid, werkervaringsplekken en het verbeteren van arbeidsparticipatie.

Dit is onderdeel van de social return-aanpak. Súdwest-Fryslân stelt social return-eisen bij aanbestedingen. Inschrijvers moeten ten minste 2 procent van de totale opdrachtwaarde voor social return reserveren. De gemeente toont zelf het goede voorbeeld door stage- en werkervaringsplaatsen ter beschikking te stellen. Wethouder Stella van Gent: ,,Mensen doen bij ons relevantie werkervaring op. Hiermee vergroten we samen de kans op regulier werk en voorkomen we dat mensen langer dan nodig is een uitkering hebben.” Social return betekent letterlijk ‘iets teruggeven aan de maatschappij’ en wordt ingezet voor alle werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het geldt ook voor specifieke groepen zoals jongeren, ouderen, werkzoekenden zonder startkwalificatie en herintredende vrouwen. ,,It is wichtich dat wurkjouwers harren ferantwurdlikheid nimme as it giet om social return is goed dat de gemeente hjirmei it goede foarbyld jout”, zegt wethouder Durk Stoker. In totaal hebben 174 werkzoekenden werk gedaan voor de gemeente in de periode 1 februari 2016 tot 1 februari 2017. Het gaat om onder anderen stagiairs (41), mensen met een werkervaringsplek (28),  werkzoekenden in de WWB, WSW, Wia, WW, Wajong en reclassering. Het aantal vaste aanstellingen aan het einde van de periode: 45. De gemeente zorgt ook voor garantiebanen. Voor 2026 moeten er binnen Súdwest-Fryslân 27 nieuwe garantiebanen gecreëerd zijn. Ook hier ligt de gemeente op koers met zeven garantiebanen.