Leeuw van Jansje Maria zoek

Terherne - De eigenaren van het Fries jacht Jansje Maria zijn varend op het Sneekermeer tot hun verdriet hun roerklik kwijtgeraakt.

Het sierstuk van het helmhout van het Friese jacht heeft de vorm van een leeuw. Het moet maandag 14 augustus los zijn geraakt op het Sneekermeer globaal tussen het snelvaargebied en het Heerengat, de passage richting Goaingarijpster Poelen. ,,We denken dat de leeuw door de wind naar de noord-westkant van het meer is gewaaid", aldus Marion en Marcel Meijs. Ze hopen dat iemand de leeuw gevonden heeft. zo hopen dat diegenen contact met ze op wil nemen via tel.nr. 06 50 25 47 34.