Stadslaan in IJlst krijgt bomen terug

IJlst - De Stadslaan in IJlst wordt opnieuw ingericht. De weg krijgt een ander profiel, de bomen keren terug, en er komen parkeervakken en bloemenperken. De gemeente Súdwest-Fryslân wil voor de herinrichting 345.000 euro uittrekken.

Het aangezicht van de Stadslaan, de westelijke toegangsweg tot het centrum, kreeg begin dit jaar een flinke knauw door de kap van vijftien grote essen. Deze waren een gevaar voor de omgeving. Door de aanleg van nieuwe riolering, in 2005, waren de boomwortels zo aangetast dat de situatie met het jaar onveiliger werd. Twee jaar geleden waaide een boom op een auto. Op twee informatieavonden koos een meerderheid van de IJlsters voor een groene herinrichting, met grote bomen die zo’n 15 meter hoog kunnen worden. Over het boomtype moet de knoop nog worden doorgehakt. ,,It doel is om de Stêdsleane wer de alluere te jaan dy’t by Drylts past”, zegt wethouder Durk Stoker. ,,Dêr wurkje wy graach oan mei, hielendal no’t de stêd it kommende jier it 750-jierrich bestean fiert.” De herinrichting van de laan - tussen de rotonde bij het station en de brug over de Geau - moet in het voorjaar van 2018 klaar zijn. Eerst is echter het woord aan de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân, die gevraagd wordt voor de herinrichting ruim 143.000 euro beschikbaar te stellen. De resterende kosten worden gedekt uit de budgetten voor onderhoud groen en onderhoud wegen.