Subsidie Lân fan taal vluchtelingenschool Master Amiko

SNEEK - Vanuit mienskipsprojecten Lân fan taal kan Master Amiko in Sneek financiële ondersteuning tegemoet zien.

Op de vluchtelingenschool Master Amiko in Sneek leren vluchtelingen met behulp van gebarentaal communiceren. Leerlingen kunnen zo sneller de Nederlandse taal leren. De subsidie voor het project komt uit de tweede tweede subsidieronde van Lân fan taal. In totaal zijn elf meertalige mienskipsprojecten gehonoreerd. Ze worden daarmee opgenomen in het open programma van Lân fan taal. In de afgelopen periode hebben 25 projecten een aanvraag gedaan. Er zijn zeven grotere projecten gehonoreerd. Vier kleine projecten ontvangen een subsidie. Andere subsidieontvangers zijn de viertalige (Nederlands, Fries, Liwwadders en Duits) literaire-theatrale wandeling De Wuttelhaven del vertelt het verhaal van de oorlogsroman van Steven H.P. de Jong. Het project Fier dyn Frije taal worden op 14 scholen in Fryslân dichtworkshops georganiseerd. Us Buorman yn Tallinn is een theaterproject van Stichting HOMSK Theater waarin de verhalen van Friezen en mede-Europeanen centraal staan. De voorstelling is te zien op meerdere festivals in de gehele provincie. ‘De profylfoto fan Klaas’ is een muzikale theaterproductie met als baken de kerktoren van Wommels. Cliënten van Talant maken deze voorstelling samen met een Zweeds koor, een muziekvereniging en diverse kunstenaars. Het project Lûd brengt geluidskunstenaars uit de hele wereld naar het bos van Rijs. Kunstkring Gaasterland organiseert deze expositie in augustus en september 2018. Taal, landschap en identiteit staan centraal bij het project Mooie Plaatsys. Met audiovisuele presentaties en een mobiele fotostudio wordt een tijdsdocument van het Bildt gemaakt. In de categorie kleine projecten ontvangen vier projecten een subsidie. Er wordt een symposium over het schrijven in het Stadsfries georganiseerd. Het Jankfoddekoar Tuzen Triennen ontvangt een bijdrage voor haar jubileumtour. Ook een poëziemiddag in Balk en een taalsafari in Leeuwarden worden onderdeel van het programma. Vanaf 4 oktober 2017 tot en met 1 november 2017 kunnen initiatiefnemers van mienskipsprojecten weer een aanvraag indienen. Met de subsidie wil de provincie Fryslân vernieuwende projecten op het gebied van meertaligheid, taal en/of het Fries stimuleren. Elke kunstdiscipline en elke locatie in de provincie is toegestaan.