Lezing Peter Nissen over reformatie in Bogerman

Sneek - Professor dr. Peter Nissen geeft dinsdag 26 september vanaf 19.30 uur in Bogerman Sneek een lezing met als thema 'Vijf eeuwen reformatie, en hoe nu verder'.

Kerkhistoricus Peter Nissen is hoogleraar Spiritualiteitsstudies aan de Radboud Universiteit Nijmegen en remonstrants predikant in Oosterbeek. Namens de remonstranten is hij lid van de Raad van Kerken in Nederland. Op allerlei manieren is hij, zelf van huis uit rooms-katholiek, betrokken bij de oecumenische beweging. Dit jaar wordt grootscheeps herdacht dat het vijf eeuwen geleden is dat de augustijnse monnik Maarten Luther in Duitsland zijn reformatorische opvattingen naar buiten bracht. Dat werd de aanzet tot een brede volksbeweging: de Reformatie. Die beweging bracht nieuw leven in het Westerse christendom, maar zorgde ook voor diepe verdeeldheid tussen katholieken en protestanten. Tijdens de lezing van Nissen komen vragen ter tafel zoals Wat gebeurde er precies op 31 oktober 1517? Wat bewoog de kerkhervormers in de zestiende eeuw? Wat was hun inzet? We zullen zien dat het verlangen naar een hervorming van kerk en samenleving breed gedeeld werd, maar dat de visies uiteenliepen over de wijze waarop die hervorming moest worden doorgevoerd. En wat kunnen wij nu, vijf eeuwen later, leren van de Reformatie? Wordt de kerk ook nu uitgedaagd om zich te vernieuwen en te herbronnen? Zijn wij bereid overbodige ballast overboord te gooien en ons af te vragen waar het werkelijk om gaat in de kerk? Deze lezing is tevens de opening van het cursusjaar van de cursus Theologische Vorming voor Geïnteresseerden (TVG-Sneek). Meer informatie over de cursus: www.tvg-sneek.nl.