PvdA in centrum Sneek in gesprek over Vrijwilligers

Sneek - In de marktkraam van de PvdA op het Schaapmarktplein te Sneek gaat het zaterdag 30 september vooral over vrijwilligers. Zoals bekend heeft de PvdA een vrijwilligersprijs in het leven geroepen.

Actieve PvdA-leden, fractieleden en de wethouder gaan met het winkelend publiek in gesprek over alle zaken die maar aan de orde komen. Speciale aandacht gaat er dit keer uit naar Vrijwilligers. De PvdA vindt vrijwillige inzet van inwoners van bijzondere betekenis en wil daarom mensen die zich belangeloos inzetten, aanmoedigen en waarderen. Dankzij de inzet van vrijwilligers kunnen veel activiteiten op het gebied van sport, jeugd, zorg en cultuur en dergelijke doorgang vinden. Zonder voldoende enthousiaste en actieve vrijwilligers lukt het niet om activiteiten in dorpen en wijken te realiseren. De PvdA Súdwest-Fryslân nodigt de inwoners van de gemeente uit om kandidaten voor te dragen voor de PvdA vrijwilligersprijs. Criteria waar een vrijwilliger aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor de prijs, zijn er niet. De PvdA wil het graag aan de inwoners van de gemeente zelf overlaten om te bepalen welke vrijwilliger zij waarderen. Het gaat hierbij niet om wie de beste, grootste of oudste is.  Kandidaat voor deze prijs kunnen tussen 13.00 en 16.00 uur  worden doorgeven in de marktkraam van de PvdA.