Alex van Ligten spreekt in Itenser rûnte

ITENS - Alex van Ligten spreekt donderdag 28 september om 20.00 uur in het kader van de Itenser Rûnte in de hervormde kerk van Itens. Thema is “Geloven: niet de ontdekking van de hemel, maar mijn ontdekking van de aarde”

Van Ligten: ,,Wat raakt je ten diepste in het geloof? Ik denk aan hoe het bij mij ooit begon, met een heuse bekering, in de pinkstergemeente-sfeer. Het was een in principe vrolijk geloof, al zat er ook een flinke scheut bangmakerij bij in die kringen. Ik denk aan hoe het verder ging, hoe de theologiestudie eerder een obstakel voor een diep geloof leek dan een geestelijke steun. En aan hoe de ware vreugde kwam, toen ik al in de kerk werkzaam was als predikant, en hoe ik gaandeweg inzag wat het aller allerbelangrijkste ingrediënt van het geloof is. Wat dat is?" Alex van Ligten woont in Snits. Hij is dominee geweest van de hervormde gemeente Molkwerum/Koudum en Sneek/Ysbrechtum.