Volgende week presentatie resultaten interieuronderzoek

Sneek - De resultaten van het in 2015 begonnen onderzoek naar waardevolle interieurs in de gemeente Súdwest-Fryslân worden vrijdag 29 september gepresenteerd in het Fries Scheepvaart Museum.

De zorg voor monumenten is vooral gericht op de buitenkant van het gebouw. Interieurs zijn veel minder goed beschermd. En de indruk is dat historische interieurs in woonhuizen en boerderijen in rap tempo uit de panden worden gesloopt. Vaak gebeurt die zonder dat de eigenaren door hebben, hoe waardevol deze oude onderdelen zijn. Het kan gaan om oude deuren, een kastenwand, een betegelde wand, een sierlijk gestuct plafond of een bijzondere vloer. De Stichting Interieurs in Fryslân is opgericht om mensen bewust te maken van wat voor kostbaarheden ze in huis hebben. Door systematisch interieurs te inventariseren krijgt de stichting een beeld van wat er nog is en tegelijk krijgen de eigenaars door wat wel of niet het bewaren waard is. En zo zijn in de afgelopen tijd kunsthistorici op pad gestuurd. Stad na stad, dorp na dorp, straat na straat. Zoveel mogelijk vastleggen in foto’s en beschrijvingen. Vervolgens zijn deskundigen bezig geweest met het nader onderzoeken en waarderen van de resultaten. Wat is er nog? Wat is wel of niet bijzonder? Waar moeten we in de toekomst extra op letten? Het eerste onderzoek vond plaats in de gemeente Súdwest-Fryslân, een grote gemeente met veel monumenten. Anderhalf jaar later zijn de resultaten van het onderzoek klaar om gepresenteerd te worden aan de gemeente, die dit project, samen met een aantal culturele stichtingen en fondsen, financieel ondersteunde. Bij deze presentatie zijn ook de bewoners van de panden, bij wie het onderzoek plaatsvond, van harte uitgenodigd. Zonder hen had dit onderzoek niet plaats kunnen vinden. De bereidheid bij de bewoners om inventarisanten toe te laten in hun privédomein was hartverwarmend. Tijdens de presentatieavond 26 september vanaf 19.30 uur in het Fries Scheepvaart Museum zal prof. dr. Johan de Haan ingaan op de bijzonderheden die dit onderzoek in Súdwest-Fryslân heeft opgeleverd. En vervolgens zal het rapport zal worden overhandigd aan wethouder Mirjam Bakker.