Watervogels kijken in It Swin bij Harich

harich - IVN houdt zondag 1 oktober een watervogelexcursie naar it Swin bij Harich.

Het natuurgebied It Swin te Harich (beheerder Staatsbosbeheer) is een waterplas met rondom veel rietmoeras. Op dit meertje zitten in de herfst- en winterperiode vaak veel verschillende eenden en ganzen. Wanneer je het meertje rondwandelt, lukt het vaak om die goed te bekijken. Daarnaast zijn er natuurlijk ook andere vogels in de lucht, de weilanden en de moerassen waar te nemen. De start van de excursie is om 09.00 uur bij de ingang aan de Keamerlanswei bij het informatiepaneel. Daar staat gids Anne Ferwerda van het Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid  (IVN) klaar voor een ongeveer 2 uren durende rondwandeling om It Swin. Goed waterdicht schoeisel en kleding is aan te bevelen evenals een verrekijker.