Littenseradiel zoekt naar oud-medewerkers

WOMMELS - De herindeling van Littenseradiel is niet alleen voor de inwoners een memorabel moment, maar ook voor de (oud-)medewerkers. Om hierbij stil te staan, organiseert de gemeente op 15 december 2017 een reünie van 15.00 tot 17.45 uur.

De reünie is voor iedereen die tussen 1984 – toen Littenseradiel ontstond bij de fusie van Hennaarderadeel en Baarderadeel – en nu bij de gemeente heeft gewerkt. De afgelopen maanden is Littenseradiel wij bezig geweest met het verzamelen van de adressen van alle (oud-)medewerkers. Diegene die nog geen uitnodiging heeft gekregen kan zich aanmelden via communicatie@littenseradiel.nl. de gemeente verzoekt even aan te geven op welke afdeling de oud-medewerker werkzaam was en en in welke periode.