Klantcontact biedt kansen voor WW’ers in Friesland

Sneek - In september nam de WW in Friesland verder af, zo meldt het UWV. Door de aanhoudende economisch groei verliezen minder mensen hun baan en vinden WW’ers vaker werk. Toch profiteert niet iedere werkzoekende van de groeiende economie. Klantcontactberoepen kunnen een goed alternatief zijn voor mensen die in hun oude beroep lastig werk vinden.

Eind september telde Friesland 14.159 WW-uitkeringen. Dat is 4,3% van de beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Friesland nam in september af met 454 uitkeringen (-3,1%). Hiermee zet de dalende trend in de WW-ontwikkeling door die begin vorig jaar werd ingezet. Ten opzichte van een jaar geleden verstrekte UWV in Friesland 20,7% (3.685) minder WW-uitkeringen. Door de economische groei raken minder mensen hun baan kwijt. WW’ers profiteren van de toegenomen kansen op de arbeidsmarkt en vinden weer vaker werk. Ondanks de economische groei neemt de werkgelegenheid niet genoeg toe om iedereen die kan of wil werken een betaalde baan te geven. Klantcontactberoepen kunnen een goed alternatief zijn voor mensen met werkervaring in bijvoorbeeld verkoop, horeca of administratie, maar ook voor bijvoorbeeld receptionisten. Nederland regelt steeds meer zaken online. We kopen bij webshops en hebben via internet contact met onze energieleverancier. Het aantal banen in contact centers neemt hierdoor toe, een baan die meer administratieve componenten heeft dan enkel telefonisch contact. De klantadviseur behandelt ook vaak vragen via mail, chat of social media. Werkgevers in klantcontactcenters ervaren vaker dan gemiddeld knelpunten vanwege een tekort aan personeel. Er staan in september in Friesland zo’n 280 vacatures open in klantcontactberoepen. Recentelijk zijn er opleidingstrajecten vervuld met werkzoekenden bij Cendris en FBTO. Momenteel loopt er een werving voor de eindejaarscampagne bij de zorgverzekeraars. Daarnaast probeert UWV mensen vanuit de Wajong en WIA die toch meer afstand tot de arbeidsmarkt hebben te bemiddelen bij een groot contact center.