Stemwijzer herindelingsverkiezingen online

SNEEK/BOLSWARD - Vanaf vandaag kunnen inwoners van Littenseradiel en Súdwest-Fryslân gebruik maken van de StemWijzer om te zien welke onderwerpen er spelen in hun gemeente, hoe de politieke partijen hierover denken en met welke partijen zij de meeste overeenkomsten hebben. Vanwege een gemeentelijke herindeling zijn in deze gemeenten op 22 november gemeenteraadsverkiezingen. 

 In de StemWijzer kunnen inwoners aangeven hoe zij denken over een breed spectrum aan gemeentelijke thema’s, zoals de openingstijden van winkels en horeca, parkeertarieven, subsidies voor duurzaamheid, coffeeshops, toeristenbelasting, bijstandsuitkeringen, opvang vluchtelingen en asielzoekers en de bescherming van de Friese cultuur. De StemWijzer geeft vervolgens aan met welke partijen de meeste overeenkomsten bestaan.
Op 1 januari 2018 gaan zeven gemeenten verder als drie nieuwe. Naast Súdwest-Fryslân en Littenseradiel geldt dit ook voor  het Bildt, Franekeradeel, Leeuwarden, Leeuwarderadeel en Menameradiel. Zij worden samengevoegd tot  Leeuwarden, Súdwest-Fryslân en Waadhoeke. Bij de herindelingsverkiezingen op 22 november worden de gemeenteraden gekozen voor deze drie nieuwe gemeenten.
Van alle drie de StemWijzers is ook een Friese versie beschikbaar, de StimWizer Ljouwert, de StimWizer Súdwest-Fryslân en de StimWizer Waadhoeke.