Café Doodgewoon in Bloemkamp

Bolsward - Het Netwerk Palliatieve Zorg Zuidwest Friesland houdt woensdag 15 november 19.30 uur tot circa 21.00 uur een Café Doodgewoon in de kapel van Woonzorgcentrum Bloemkamp in Bolsward. Thema van de avond is: “Voltooid leven, wat betekent dat voor mensen?”

Marcelle Mulder (humanistisch geestelijk verzorger) en Dick Elzinga (specialist ouderengeneeskunde), beiden werkzaam bij Patyna, geven informatie aan de hand van verhalen van ouderen die hun leven ‘voltooid’ vonden en hierover geïnterviewd werden door Els van Wijngaarden. Er komen vragen ter sprake als: hoe ervaren mensen dat, een ‘voltooid’ leven? Welke dilemma’s, twijfels en hoop spelen een rol? En is de hoop op hulp bij sterven reëel? Wat kunnen mensen daarin van elkaar (naasten, artsen, derden) verwachten?