Landbouw houdt politiek in Súdwest-Fryslân bezig

Sneek - Wat mogen boeren in de nieuwe – grotere – gemeente Súdwest-Fryslân na de gemeenteraadsverkiezingen? Is er nog ruimte voor groei of moet iedereen op de natuurinclusieve toer? Dat was dinsdag een belangrijk onderwerp op de verkiezingsbijeenkomst die de gezamenlijke LTO Noord-afdelingen hadden georganiseerd.

Het verkiezingsdebat was georganiseerd door de LTO Noord-afdelingen Wûnseradiel/Bolsward, Sneek/Wymbritseradiel en Nijefurd en negen van de elf deelnemende partijen waren vertegenwoordigd. Gespreksleider Eelke Lok trapte af met de ‘kwestie Hemelum’: mag varkenshouder John Lorist zijn bedrijf uitbreiden of niet? Het ja-kamp bestond uit VVD, CDA en  ChristenUnie, het nee-kamp uit GrienLinks, SP, Gemeentebelangen Totaal Lokaal, D66 en FNP. PvdA zei geen ja en geen nee. Daarmee waren de piketpaaltjes geslagen. ‘Hemelum’ gaat over een varkensbedrijf, maar hoe zit het met de ruim zeshonderd veelal melkveehouderijbedrijven in de gemeente? Mark de Man van de VVD stelde dat de landbouw zijn gang moet kunnen gaan, binnen de opgestelde randvoorwaarden. Ook Gea Akkerman van het CDA vindt dat boeren zelf het beste weten wat goed is voor de sector, maar ook voor het landschap en de biodiversiteit. Andere partijen hebben daar minder vertrouwen in. FNP’er Jelle Gerbrandy pleitte voor meer ambitie en creativiteit bij de gemeente om boeren te stimuleren meer natuurinclusief te gaan boeren, maar is niet tegen groei op zich. ,,Het is een ingewikkelde discussie die vraagt om nuance." ,,Groei is een doodlopende weg", aldus Angeline Kerver van GrienLinks. ,,Als je de boeren hun gang laat gaan, komt het niet goed. Dat zie je nu wel aan al die halflege nieuwe stallen", zei Carla van der Hoek van Gemeentebelangen Totaal Lokaal. Gert Schouwstra van de ChristenUnie wil de oplossing vooral in de afzetkant zoeken. Als er genoeg vraag is naar biologische producten, kunnen boeren daarop inspelen. Veel beleid waarmee boeren te maken hebben, wordt in Brussel, Den Haag en Leeuwarden gemaakt en dat maakte het gespreksleider Lok lastig om de panelleden concrete uitspraken te ontlokken over zaken als verhoging van het waterpeil en een verbod op maïsteelt. Dat laatste moet aan de boeren zelf worden overgelaten, vonden VVD, CDA en D66. ,,Daar gaat de gemeente niet over en er zijn al regels genoeg", aldus Bauke van Dijk van D66. ,,Bewustwording is belangrijker dan verbieden", vond ook FNP’er Gerbrandy. Over de huidige omslachtige retributieregeling van het Ondernemersfonds was iedereen het eens: dat is een administratief gedrocht dat aangepast moet worden.