Medaille voor redders Sjoukje Bloem

Hilaard - De redders van Sjoukje Bloem uit Raerd, die begin maart van dit jaar met haar auto te water raakte tussen Hilaard en Winsum, krijgen maandag op het gemeentehuis in Wommels een bronzen medaille met getuigschrift van de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen.

Age Amsterdam uit Hindeloopen, Watze Piet Jorna uit Wytgaard en Peter Griepsma uit Leeuwarden kwamen op 3 maart direct in actie op het moment dat Sjoukje Bloem in levensgevaar verkeerde. Zonder rekening te houden met zichzelf redden zij haar daarmee van de verdrinkingsdood. Sjoukje Bloem reed op 3 maart 2017 in haar auto over de N359 vanuit de richting Leeuwarden naar Bolsward. Om 8.30 uur raakte ze tussen Hilaard en Winsum met haar auto van de weg en belandde in de sloot. De heer Amsterdam zag haar auto in het water liggen en stopte meteen. Toen de heer Jorna hem zag lopen, is hij ook uitgestapt om samen mevrouw Bloem uit de auto te halen. De heer Griepsma is vervolgens  ook gestopt en toen hij bij het water kwam, bleek dat de twee eerste passanten de auto nauwelijks konden houden. De auto dreigde te zinken. Toen is ook hij het water in gegaan om te helpen. De feestelijke uitreiking zal worden gedaan door burgemeester Johanneke Liemburg.