Fries onderwijs in beeld met Onderwijsmonitor Fryslân

Leeuwarden -    Op de eerste Friese Onderwijsdag in Leeuwarden is vandaag de Onderwijsmonitor Fryslân gepresenteerd. Hierin staan allerlei kerngegevens over het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. De monitor wordt beschikbaar gesteld en beheerd door de provincie Fryslân.

De onderwijsmonitor geeft onder meer inzicht in: De spreiding van de schoollocaties in Fryslân; het leerlingenaantal in Fryslân; het aantal drietalige scholen en leerlingen die drietalig onderwijs volgen; het Taalplan Frysk profiel en de kwaliteit van de scholen in Fryslân. De openbare gegevens zijn afkomstig van provincie Fryslân, het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), de onderwijsinspectie en Cedin. Door de combinatie van gegevens en de interactieve presentatie biedt de monitor antwoorden op specifieke zoekvragen over het onderwijs. De onderwijsmonitor Fryslân biedt inzicht in de huidige situatie en geeft ook de trend van de afgelopen jaren aan. Ook zijn er prognoses beschikbaar over leerlingaantallen. De monitor wordt in de komende tijd nog verder uitgebreid. De monitor is online beschikbaar via: www.fryslan.frl/onderwijsmonitor