Naam brug Harinxmaland is Swettewille

Sneek - De nieuwe brug in Harinxmaland heeft als naam Swettewille gekregen.

Wethouder Gea Akkerman onthulde vanmiddag de naam van de brug in de nieuwbouwwijk in Sneek. Afgelopen zomer werd aan de bewoners van Harinxmaland gevraagd om een toepasselijke naam voor deze brug te bedenken.  Jan Anne de Groot bedacht de naam Swettewille. Morgen is er een inloopbijeenkomst om het voorontwerp van het bestemmingsplan van fase 1E2 (locatie grasdrogerij) van Harinxmaland te bekijken. De 45 woningen worden gebouwd door Koopmans TBI. De inloopbijeenkomst is van 17.30 uur tot 18.30 uur op het Waltaplein in het gemeentehuis aan de Marktstraat in Sneek. Het plan omvat twee, aan elkaar gekoppelde delen. Het eerste deel, ten noorden van Harinxmaland fase 1E te Sneek, gaat uit van de bouw van 9-12 woningen. Het tweede deel betreft de voormalige grasdrogerijlocatie aan de Oerdyk onder Sneek. Op deze locatie kunnen vijf woningen worden gebouwd. Verder is een trailerhelling opgenomen. Ook de inrichting van het gebied tussen de woningen en de (provinciale) weg is onderdeel van het bestemmingsplan.